Reklamację z tytułu gwarancji na towar przysługuje do 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku klientów detalicznych i 12 miesięcy dla klientów hurtowych.  Reklamacje uwzględniają wady materiałowe oraz wady wynikające z wadliwego wykonania lub złożenia danej części. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku naturalnych zużyć części, niewłaściwego zastosowania oraz montażu leżące po stronie użytkownika. Każdorazowo reklamacje rozpatruje się w trybie opisanym w regulaminie.

W momencie wystąpienia reklamacji Kupujący powinien czytelnie wypełnić Protokół Reklamacji i przesłać go do biura obsługi sprzedaż@marotech.pl lub telefonicznie 791691814

Następnie w porozumieniu z biurem obsługi należy na własny koszt dostarczyć reklamowany produkt wraz z oryginałem właściwie wypełnionego formularza reklamacji pod adres Sprzedającego:

ul. Wadowicka 1934-100 Tomice