• Reklamacje dotyczące dostawy (ilościowe i jakościowe) muszą być zgłoszone w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku uszkodzeń wynikających z dostawy towaru, wymagany jest protokół szkody spisany w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę. 
  • Reklamacje uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji muszą zawierać opis zdarzenia oraz kopię dokumentu sprzedaży reklamowanego towaru.

FORMULARZ ZWROTÓW >>>TUTAJ<<<