Wały cardana ze sprzęgłem - Wały kat 8,10 ze sprzęgłem zapadkowym

Active filters

Wały ciężkie do maszyn o dużym zapotrzebowaniu mocy, Kosiarek, mulczerów, agregatów uprawowych, itp.